Lập trình Web

Lập trình Website là gì? Cách học lập trình Website cơ bản

Lập trình Web là công việc của một Web Developer (Lập trình viên Website), có nhiệm vụ nhận toàn bộ dữ liệu (Giao diện web tĩnh) từ bộ phận thiết kế web để chuyển thành một hệ thống website hoàn chỉnh có tương tác với CSDL và tương tác với người dùng dựa trên ngôn ngữ máy tính.

Marketing Online

Marketing Online là gì? Có những hình thức Marketing Online nào?

Marketing online là gì? Công việc của mảng Marketing online bao gồm những gì? Vai trò của marketing online trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm và tiếp cận người dùng Internet ra sao?